OPATŘENÍ K OBNOVENÍ  ClicKostel Nedělních Bohoslužeb od 7. 6. 2020

 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI CHRÁNIT SEBE I DALŠÍ ÚČASTNÍKY NEDĚLNÍCH SETKÁNÍ

 

 

PŘED PŘÍCHODEM

 • zvážíme, zda je vhodné, abychom dorazili. Jsou dva hlavní důvody, kdy se návštěvě CK raději vyhnout:
   • máme příznaky nachlazení (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy nebo kloubů, ztráta chuti)
   • patříme do „rizikové skupiny“ nebo bydlíme s někým, kdo do ni patří

PO PŘÍCHODU do prostorů CK pomáháme tím, že:

 • máme nasazenou roušku po celou dobu
 • nepodáváme si ruce, neobjímáme se
 • dodržujeme odstup od druhých a společně si sedáme pouze s rodinnými příslušníky
 • v prostorách CK se zdržujeme po co nejkratší a nutnou dobu

PO ODCHODU z CK:

 • pokud se u nás do tří týdnů od účasti na ClicKostel Bohoslužbě prokáže přítomnost virem COVID 19, informujeme lékaře o naší účasti na ClicKostel Bohoslužbě a informujeme ClicKostel vedení o našem pozitivním nálezu viru. (tmichalko@citychurch.cz, +420 733 696 037)

OPATŘENÍ PROVEDENÁ ZE STRANY CLICKOSTEL

 • Zavádíme druhou Bohoslužbu pro rozptýlení účasti do dvou různých skupin. 16:00 a 18:00.
 • Pokud se chcete vyhnout osobnímu kontaktu budeme pokračovat ve vysílání CK on-line každou neděli v 18:00.
 • Budeme striktně hlídat délku Bohoslužeb 60 minut.
 • u každých dveří je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce
 • do odvolání bude uzavřen bar.
 • židle v sále jsou uspořádány tak, aby splňovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví pro pořádaní veřejných akcí a bohoslužeb (vynechání každé druhé řady, mezera v řadě o šířce jedné židle od jiných účastníků, kteří nejsou členy jedné domácnosti)
 • pokud přicházíte sami, nesedejte si na židli označenou křížkem
 • pokud jste v přítomnosti rodinných příslušníků, můžete si sednout i na židli označenou křížkem
 • do odvolání nebudeme slavit tzv. Večeři Páně a nebudeme poskytovat přímou modlitební službu s další osobou (nadále je možné využít online formulář)
 • do odvolání nebude probíhat finanční sbírka během Bohoslužeb. Podpořit nás můžeš převodem financí na bankovní účet.

 

DEFINICE „RIZIKOVÉ SKUPINY“ PODLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze).
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

*Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.